சான்மீனா தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் – 45 நாட்களாக தொடரும் வேலை நிறுத்தம்

Workers from various factories in Chennai raise slogans against Sanmina and State Government

Workers from various factories in Chennai raise slogans against Sanmina and State Government

Bookmark the permalink.