Tag Archives: Pragatisheel Cement Shramik Sangh

ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பிரகதிஷீல் சிமென்ட் ஷ்ரமிக் சங்கம்

தொழிற்சாலைகளில் ஒப்பந்த பணிமுறைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. அவர்களை ஒருங்கிணைப்பதில் தொழிற்சங்கங்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். தொழிற்சங்க உரிமை, தொழிற்தாவா மற்றும் முறையான பணிநிலைமைகள் போன்ற சட்டரீதியான பாதுகாப்புகள் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு மறுக்கப்படும் நிலைமையில், ஏறக்குறைய 30 வருடங்களாக ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைத்து சத்தீஸ்கரின் பிலாய் பகுதியில் உள்ள பிரகதிஷீல் சிமென்ட் ஷ்ரமிக் சங்கம்.தொழிற்சங்க உரிமையை … Continue reading

Posted in Analysis & Opinions, Contract Workers, Factory Workers, Featured, Working Class Vision, தமிழ் | Tagged , , , , , | Comments Off on ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைக்கும் பிரகதிஷீல் சிமென்ட் ஷ்ரமிக் சங்கம்

National Strike 2016: Report of 2nd September Strike – Chattisgarh Mukti Morcha

There was a good response to the 2nd September national general strike all over Chhattisgarh.  Pragatisheel Cement Shramik Sangh participated whole heartedly in the strike and ACC-Holcim plant at Jamul was totally shut down. None of the contract workers attended … Continue reading

Posted in Contract Workers, Factory Workers, labour reforms, Strikes | Tagged , , , , , | Comments Off on National Strike 2016: Report of 2nd September Strike – Chattisgarh Mukti Morcha

தேசிய பொது வேலை நிறுத்தத்தை ஆதரித்து மாநேசர், பங்களுர், சத்தீஸ்கர் போராட்டங்கள்

மாநேசர் – காலை 9 மணியளவில் மாருதி மாநேசர் தொழிற்சாலை வாயில் முன்னர் வேலை நிறுத்தத்தை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்த 5 தொழிலாளர்களை காவல் துறை கைது செய்தனர். மேலும் தொழிற்சாலைக்குள்ளே மாருதி மாநேசர் தொழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகள் தோழர் தர்மேந்திரா, சந்தீப், மனோஜ் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர். மாநேசரி; தொழிற்சாலை முன்னாள் தொழிலாளர், மற்றும் இடைக்காலச் … Continue reading

Posted in labour reforms, News, Strikes, தமிழ் | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on தேசிய பொது வேலை நிறுத்தத்தை ஆதரித்து மாநேசர், பங்களுர், சத்தீஸ்கர் போராட்டங்கள்