Tag Archives: Youth and workers movements

இளைஞர்களாகத் தொழிலாளர்கள்… தொழிலாளர்களாக இளைஞர்கள் – RYA மாநாடு, காஞ்சிபுரம்

இன்றைய மாணவர்களும் இளைஞர்களும்தான் நாளையத் தொழிலாளர்கள். இருந்தபோதும், இளைஞர்– மாணவர் இயக்கங்களுக்கும் தொழிலாளர் இயக்கங்களுக்கும் இடையிலான ஊடாடல் என்று வரும்போது, இந்த சமூகப் பிரிவினரைத் தனித் தனிப் பிரிவுகளாக அணுகுவதைத்தான் இடதுசாரி இயக்கங்கள் செய்துவருகின்றன. தொழிலாளர் வர்க்கமாகப் போகும் இளைஞர்களைத் தயார் செய்யும் வகையில் அல்லாமல், பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்களையும் இணைத்துப் பேசாமல் இளைஞர்களின் குறிப்பான பிரச்சனைகளை … Continue reading

Posted in News, Working Class Vision, தமிழ் | Tagged , , , | Comments Off on இளைஞர்களாகத் தொழிலாளர்கள்… தொழிலாளர்களாக இளைஞர்கள் – RYA மாநாடு, காஞ்சிபுரம்